Card image cap

Řízení projektů

Potřebujete profesionálně odřídit Váš projekt, využít dlouholetých zkušeností profesionála a nemáte vlastní zdroje s dostatečnou kvalifikací?

Card image cap

Konzultační služby

Přemýšlíte-li o zlepšení řízení projektů, zavedení změn v projektovém řízení nebo potřebujete jinou konzultační pomoc?

Card image cap

Školení

Potřebujete zvýšit svou PM kvalifikaci nebo kvalifikaci Vašich podřízených PM? Pokud preferujete individuální přístup a chcete-li školení na míru?

O certifikaci obecně

V posledních několika letech lze pozorovat zájem o profesní certifikaci. Certifikací nezávislý orgán potvrzuje, že držitel certifikace má odborné předpoklady pro výkon certifikovaných aktivit. Vztáhneme-li certifikaci na problematiku projektového řízení, pak certifikovat lze jednotlivce, nebo společnosti. V následujícím textu se budeme věnovat zejména certifikaci osob.

Co certifikát prokazuje a co nezaručuje?

Certifikát prokazuje, že certifikovaná osoba prokázala předepsané spektrum dovedností a zkušeností a naplnila tím požadavky pro udělení certifikátu. To ještě ale vůbec neznamená, že držitel spolehlivě a bez problémů odřídí zadaný projekt. Stejně tak, jako akademický titul neznamená, že jeho držitel bude úspěšný v praktickém životě, nebo že držitel řidičského oprávnění daného stupně Vás bezpečně doveze do cíle cesty. Akademický titul, řidičský průkaz, nebo certifikát se však postupně stávají nutnou podmínkou pro to, aby se jejich držitel mohl ucházet o kvalifikovanou pozici. Úspěšnost na dané pozici pak dále závisí na praktických zkušenostech.

Jaké jsou možnosti certifikace

V oblasti projektového řízení lze tedy jednotlivce, ale i společnosti certifikovat dle různých standardů. Tyto standardy bývají zastřešeny profesními organizacemi projektových manažerů.

Protože působím jako zkoušející certifikačního procesu pro standard IPMA, budu se v dalších sekcích více věnovat možnostem tohoto standardu.

Poslední aktualizace obsahu: 2019-02-10 9:42:42

Kontakty

@

Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

spř

spř

spř

spř