Card image cap

Řízení projektů

Potřebujete profesionálně odřídit Váš projekt, využít dlouholetých zkušeností profesionála a nemáte vlastní zdroje s dostatečnou kvalifikací?

Card image cap

Konzultační služby

Přemýšlíte-li o zlepšení řízení projektů, zavedení změn v projektovém řízení nebo potřebujete jinou konzultační pomoc?

Card image cap

Školení

Potřebujete zvýšit svou PM kvalifikaci nebo kvalifikaci Vašich podřízených PM? Pokud preferujete individuální přístup a chcete-li školení na míru?

IPMA certifikace PM

IPMA certifikace projektových manažerů rozeznává 4 certifikační stupně:

IPMA Level D® - Certified Project Management Associate

Osoba certifikovaná tímto stupněm je schopna efektivně pracovat v projektovém týmu a plnit zadané úkoly v rámci projektu.

IPMA Level C® - Certified Project Manager

CPM je schopen řídit projekt menšího rozsahu/komplexity, nebo zastávat důležitou funkci jako specialista v týmu projektu většího rozsahu/komplexity. Je schopen projektově řídit několik pracovníků na různých funkcích v rámci jedné organizace, zákazníky a dodavatele.

IPMA Level B® - Certified Senior Project Manager

CSPM je schopen komplexně řídit různé typy projektů, včetně projektů většího rozsahu/komplexity, a řídit přitom pracovníky z více organizací nebo organizačních jednotek, zákazníky, dodavatele a další zainteresované strany. Je také schopen vést a rozvíjet další pracovníky v projektovém řízení.

IPMA Level A® - Certified Projects Director

CPD je schopen komplexně řídit portfolio projektů nebo program s vazbou na strategii a byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, vést, řídit a rozvíjet manažery projektů, s podporou expertů projektového řízení.

Podrobnější informace získáte na stránkách certifikačního orgánu.

Poslední aktualizace obsahu: 2019-02-10 9:42:42

Kontakty

@

Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

spř

spř

spř

spř