Card image cap

Řízení projektů

Potřebujete profesionálně odřídit Váš projekt, využít dlouholetých zkušeností profesionála a nemáte vlastní zdroje s dostatečnou kvalifikací?

Card image cap

Konzultační služby

Přemýšlíte-li o zlepšení řízení projektů, zavedení změn v projektovém řízení nebo potřebujete jinou konzultační pomoc?

Card image cap

Školení

Potřebujete zvýšit svou PM kvalifikaci nebo kvalifikaci Vašich podřízených PM? Pokud preferujete individuální přístup a chcete-li školení na míru?

Co je to NSK?

Pro profese definované v NSK (Národní Soustavě Kvalifikací) dle zákona 179/2006 Sb. je možné získat osvědčení, které má národní a neomezenou/doživotní platnost.Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jako např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu. Má celostátní platnost a bez dalšího dokládá skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli. Toto osvědčení má v současnosti čím dál větší váhu mezi zaměstnavateli, státními úřady a zároveň může zjednodušit přístup na pracovní trh EU s ohledem na tzv. Evropský kvalifikační rámec, který NSK plně respektuje.

Z důvodu, že NSK systémově nevyžaduje k provedení ověření kvalifikace žádnou předchozí praxi, ale zaměřuje se pouze na ověřování schopností (tj. znalostí a dovedností), nejsou pro vstup do procesu ověření kvalifikace stanoveny žádné kvalifikační požadavky. Současně není ani vyžadováno, aby uchazeč o ověření absolvoval nějakou povinnou odbornou přípravu (školení, trénink apod.). Jde tedy čistě a jen o složení zkoušky.

V oboru Ekonomika a administrativa (viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-29) jsou uvedeny 3 profesní kvalifikace, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace:

  • Administrátor projektu (kód: 63-006-N)
  • Manažer projektu (kód: 63-007-R)
  • Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T)

Rozsah kvalifikací pro dané profese je dán kvalifikačním standardem. Kritéria, která se ověřují zkouškou definuje pro každou profesi hodnotící standard.

Samotnou zkoušku je možno složit u jednodné z autorizovaných osob. Jejich seznam je uveden u každé definované profese.

Poslední aktualizace obsahu: 2019-02-10 9:42:42

Kontakty

@

Pokud máte jakýkoliv dotaz, námět připomínku či sdělení, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
Na vaše dotazy obratem odpovíme.

spř

spř

spř

spř